Utbildning

Vår institution har utbildningar på både grund- och forskarnivå. Nedan kan du läsa om våra kurser på grundnivå och till vänster i menyn kan du läsa om utbildning på forskarnivå.

Kurser på grundnivå

På vår institution har vi inga hela program, utan vi ansvarar för kurser inom program. De program vi håller kurser inom är Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet och Programmet för internationell kris- och konflikthantering. Utöver dessa kurser ansvarar vi också för examensarbetet på Läkarprogrammet.

Lista på våra enheter och vilka kurser de ansvarar för

Anestesiologi och intensivvård Anestesiologi och intensivvård, ingår i klinisk baskurs 2 på Läkarprogrammet, termin 7.
Hand- och plastikkirurgi Handkirurgi, ingår i klinsk baskurs 3 på Läkarprogrammet, termin 8.
Idrottslabbet -
Kirurgi

Kirurgi, ingår i klinisk baskurs 2 på Läkarprogrammet, termin 7.

Katastrofmedicin A på Programmet för internationell kris- och konflikthantering, termin 4.

Klinisk Fysiologi

Klinisk fysiologi, ingår i sjukdomslära, symptom och diagnostik på Läkarprogrammet, termin 4.

Klinisk fysiologi, ingår i sjukdomslära, symptom och diagnostik på Biomedicinprogrammet, termin 5.

Klinisk fysiologi på Biomedicinska analytikerprogrammet, termin 3–6.

Ortopedi Ortopedi, ingår i klinisk baskurs 3 på Läkarprogrammet, termin 8.
Urologi och andrologi Urologi och andrologi, ingår i klinisk baskurs 2 på Läkarprogrammet, termin 7.
Hela institutionen Examensarbete på Läkarprogrammet, termin 10.

Enheter kan du gå in och läsa mer om varje enhets kursutbud.


Kontaktinformation

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Umeå Universitet
901 85 Umeå 

Besöksadress
Administrationsgruppen, Norrlands universitetssjukhus, byggnad 3A, våning 4.

Kontaktformulär