För våra studenter

All information som riktar sig till dig som studerar hos oss finns samlad på våra studentportaler Cambro eller Moodle, beroende på vilket program du går.

För Biomedicinska analytikerprogrammet och Programmet för internationell kris- och konflikthantering:

Gå till Cambro (kräver inloggning med CAS).

För Läkarprogrammet och Biomedicinprogrammet:

Gå till Moodle (kräver inloggning med CAS).