Om institutionen

Vår verksamhet består av forskning och utbildning

Vi bedriver forskning och utbildning inom olika kliniska ämnesområden. Till oss kommer studenter och studerar enskilda kurser inom främst Läkarprogrammet, men också inom Biomedicinprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet och Programmet för internationell kris- och konflikthantering. Hos oss bedrivs också klinisk och translationell forskning av disputerade forskare och doktorander.

Vi har sju enheter

Vår institution består av sju enheter där sex av dem bedriver forskning och utbildning inom olika kliniska ämnesområden. Områdena och enheterna är anestesiologi och intensivvård, hand- och plastikkirurgi, kirurgi, klinisk fysiologi, ortopedi samt urologi och andrologi. Enheten Idrottslabbet arbetar med att tillhandahålla avancerad utrustning och kompetens för undervisning och forskning inom hälsa och prestation.

Vi har ungefär 50 anställda

På vår institution finns det mer än 50 anställda som arbetar som forskare, professorer, lektorer, adjunkter, gästlektorer, gruppledare, forskarstuderande, post docs, laboratorieassistenter/biomedicinska analytiker, forskningsingenjörer och administratörer. Vi har också en gemensam administrationsgrupp som består av en personalsamordnare, en ekonomisamordnare samt en administratör med ansvar för forskarutbildning och examensarbetet på läkarprogrammet.

Utöver dessa anställda studerar också flera hundra studenter hos oss varje år.

Bakgrund

Institutionen bildades 1999 när flera små institutioner på fakulteten slogs ihop till en stor. Flera av de nuvarande enheterna på institutionen var institutioner innan sammanslagningen.

Tidigare bestod vår institution också av Enheten för idrottsmedicin där Idrottslabbet ingick, men Idrottsmedicin flyttade till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering år 2014 medan Idrottslabbet blev kvar som en egen enhet hos oss.


Kontaktinformation

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Umeå Universitet
901 85 Umeå 

Besöksadress
Administrationsgruppen, Norrlands universitetssjukhus, byggnad 3A, våning 4.

Kontaktformulär