Forskning

Vi bedriver klinisk forskning med patientbaserade studier, samt translationell forskning som har en mer experimentell karaktär och ofta sker i laboratorium.

Klinisk forskning – nära vården

Vi forskar med klinisk inriktning vilket innebär att vi har ett nära samarbete med vården och klinikerna. Det är också därför vi har våra lokaler på universitetssjukhuset; så att våra forskare kan göra patientbaserade studier. Med denna forskningsinriktning har vi möjlighet att studera resultaten av patienternas olika behandlingar.

Translationell forskning – nära vården och labbet

Vi forskar också med translationell inriktning vilket innebär att forskare identifierar ett sjukdomsproblem i sjukvården och sedan studerar problemet i laboratorium. Målet med forskningsinriktningen är att forskningsresultaten snabbare ska kunna tillämpas i vården.

Hur många som forskar hos oss

Sammanlagt över hela institutionen har vi ett fyrtiotal disputerade forskare och ett femtiotal doktorander som forskar på de olika enheterna.

Läs mer om enheternas forskning

Alla enheter utom Idrottslabbet bedriver klinisk och/eller translationell forskning inom sina olika ämnesområden. Gå till Enheter för att läsa mer om deras forskning och projekt.

Gå till Enheter

Forskning som är knuten till Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning

En del av vår forskning är knuten till Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning (WCMM) som är en nationell satsning för att stimulera svensk medicinforskning. Bland annat är cancerforskningen på enheterna Kirurgi samt Urologi och andrologi knuten till WCMM.

Gå till forskningsprojekt på Enheten för kirurgi
Gå till forskningsprojekt på Enheten för urologi och androlog