Utbildning

Vi har utbildningar på både grund- och forskarnivå.

Grundnivå

På grundnivå erbjuder vi inga program, utan vi ansvarar för en del av en kurs inom Läkarprogrammet. Kursdelen heter "Urologi och andrologi" och ingår i kursen "Klinisk baskurs 2" som läkarstudenterna studerar i termin 7.
Läs mer om Kurser.

Kursen har både teoretiska och praktiska moment och består av bland annat föreläsningar, seminarier, gruppövningar och klinisk tjänstgöring. Under den kliniska tjänstgöringen får studenterna delta på vårdavdelningen, urologmottagningen och på operationsavdelningen.

Klicka på länkarna till höger för att läsa mer om Läkarprogrammet och kursen klinisk baskurs 2.

Forskarnivå

Vi har utbildning på forskarnivå för den som vill doktorera inom urologi och andrologi. Just nu har vi fem doktorander som forskarutbildar sig på vår enhet.

Är du intresserad av att doktorera hos oss?

I så fall rekommenderar vi dig att läsa om forskarutbildning vid Medicinska fakulteten eller kontakta vår forskarutbildningsgrupp.

Forskarutbildning vid Medicinska fakulteten

Institutionens forskarutbildningsgruppen

Doktorandhandboken


Sidansvarig: Linnéa Höök

Utskriftsversion

Länkar till program och kurser

Läkarprogrammet Klinisk baskurs 2