Om enheten

Vi bedriver både forskning och utbildning inom ämnesområdena urologi och andrologi.

Urologi är läran om urinvägarnas sjukdomar och till urinvägar räknas njurar, urinledare, urinblåsa och urinrör. Andrologi är en gren av urologi och beskrivs som läran om sjukdomar i mannens sexualsystem. Till mannens sexualsystem räknas prostata, testiklar, bitestiklar, sädesledare och sädesblåsor.

Specialiteten inbegriper kunskaper och färdigheter i traditionell kirurgisk behandling av urologiska sjukdomar. Exempel på vanliga urologiska sjukdomar är

  • blåstömningsrubbningar
  • cancer i prostata, njurar, urinblåsa, testiklar och penis
  • prostatasjukdomar som till exempel godartad prostataförstoring
  • infektioner i urinvägarna (urinvägsinfektion, njurbäckeninflammation m.m.)
  • njursten
  • inkontinens.

Urologi är en av de 14 självständiga specialiteter som finns representerade i alla EU-länder. Den tekniska utvecklingen inom området har varit snabb och förutom kirurgisk verksamhet handläggs det inom urologin ett antal högteknologiska behandlingsmetoder, exempelvis stötvågsbehandling av njursten och olika typer av värme- och köldbehandling av prostataförstoring och tumörer. Basal urologisk sjukvård sker inom de flesta vårdnivåerna i landet medan specialiserad urologisk sjukvård remitteras till urologspecialister för kompletterande utredningar och behandlingar.

Hur många som arbetar hos oss

Sammanlagt är vi sex anställda på enheten: två professorer, en universitetslektor, två forskarassistenter och en forskningsingenjör. Förutom våra anställda har vi fem doktorander hos oss och undervisar för flera hundra studenter varje år.

Bakgrund

Hösten 1968 inrättade Västerbottens läns landsting en överläkarbefattning i urologi vid Umeå lasarett. 1969 förenades överläkartjänsten med en professur i urologi med förste innehavare professor Lennart Andersson. Han flyttade i december 1973 till Karolinska sjukhuset i Stockholm och efterträddes av professor Lennart Wahlqvist hösten 1974. Wahlqvist avgick med pension i december 1989. Under hans tid (1981) blev urologi egen institution fristående från kirurgi. I juni 1990 utnämndes Jan-Erik Damber till professor i urologi. Han flyttade till Sahlgrenska universitetssjukhuset juni 1999. Börje Ljungberg utsågs som professor i urologi från augusti 2000.


Sidansvarig: Linnéa Höök

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enheten för urologi och andrologi
Umeå universitet
901 85 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 10, våning -1, kulvertplan

Tel:  090 785 13 31

Kontaktformulär