Forskning

Vi forskar mycket om tumörsjukdomar i de olika urologiska områdena.

Tumörsjukdomar är de vanligaste sjukdomarna inom urologisk sjukvård och svarar för mer än 50 % av våra vårdinsatser. Prostatacancer är i sin tur den vanligaste tumörsjukdomen bland svenska män och under det senaste decenniet har incidensen av sjukdomen ökat kraftigt. Prostatacancer har därför under två decennier varit ett viktigt forskningsområde för oss.

Vi undersöker vad som orsakar prostatacancer med hjälp av blodprover i Medicinska biobanken. Vi genomför kliniskt epidemiologiska studier med hjälp av data från framförallt Nationella Prostatacancerregistret som sedan 1996 omfattar i princip alla män diagnostiserade med prostatacancer i Sverige. Dessutom bedriver vi en rad kliniska studier på prostatacancer i både tidigt stadium med tumörförebyggande läkemedel och i avancerat stadium med behandlingsstudier.

Andra forskningsområden

Förutom prostatacancer forskar vi också om bland annat njurcancer, urinblåsecancer, peniscancer och testiscancer.

Läs mer om våra forskningsprojekt

Hur många som forskar hos oss

Vi har 2 professorer, 1 docent, 3 disputerade forskare och 5 forskarstuderande som forskar hos oss.

Forskningsanslag

Cancerfonden, Cancerforskningsfonden i Norrland, World Cancer Research Fund International, Vetenskapsrådet, Insamlingsstiftelsen och Umeå universitet.


Sidansvarig: Linnéa Höök

Utskriftsversion

Relaterad information

Regionala etikprövningsnämnden