Välkommen till Enheten för urologi och andrologi

Urologi och andrologi är en enhet inom Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Vi bedriver både forskning och utbildning inom ämnesområdet urologi och andrologi. Urologi är läran om urinvägarnas sjukdomar och till urinvägar räknas njurar, urinledare, urinblåsa och urinrör. Andrologi är en gren av urologi och beskrivs som läran om sjukdomar i mannens sexualsystem. Till mannens sexualsystem räknas prostata, testiklar, bitestiklar, sädesledare och sädesblåsor.
Läs mer om enheten

Utbildning

Vi har utbildning på både grund- och forskarnivå. På grundnivå utbildar vi läkarstudenter från Läkarprogrammet i urologi och andrologi under deras sjunde termin. På forskarnivå har vi utbildningar för den som vill doktorera inom urologi som doktorand.
Läs mer om utbildning

Forskning

Vi forskar mycket om olika cancerformer som uppstår i dessa urologiska områden. Ett stort forskningsområde för oss är prostatacancer, men vi forskar även om njurcancer och blåscancer, peniscancer och testiscancer.
Läs mer om forskning


Sidansvarig: Linnéa Höök

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enheten för urologi och andrologi
Umeå universitet
901 85 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 10, våning -1, kulvertplan

Tel:  090 785 13 31

Kontaktformulär