Utbildning

Vi har utbildningar på både grund- och forskarnivå.

Utbildning på grundnivå

På grundnivå har vi inga hela program, utan vi ansvarar för kurser och delar av kurser inom program. Vi ansvarar för kursdelen ”Kirurgi” som ingår i kursen "Klinisk baskurs 2" på Läkarprogrammet och hela kursen ”Katastrofmedicin” på Programmet för internationell kris- och konflikthantering.

Klicka på länkarna till höger för att läsa mer om de olika programmen och deras kurser.

Vi är involverade i fler kurser

Utöver dessa två kurser är vi även involverade i kirurgisk undervisning vid andra utbildningar, till exempel sjuksköterske- och tandläkarprogrammet. Dessa kurser ansvarar vi dock inte för.

Utbildning på forskarnivå

Vi har utbildning på forskarnivå för den som vill doktorera inom kirurgi. De flesta av våra doktorander är legitimerade läkare men det förekommer att vi har doktorander från andra yrkeskategorier som sjuksköterskor, samhällsvetare och ingenjörer som vill forska i vårt ämne.

Är du intresserad av att doktorera hos oss?

I så fall rekommenderar vi dig att läsa om forskarutbildning vid medicinska fakulteten eller kontakta vår forskarutbildningsgrupp.

Forskarutbildning vid Medicinska fakulteten

Institutionens forskarutbildningsgrupp

Doktorandhandboken


Sidansvarig: Linnéa Höök

Utskriftsversion