Till umu.se

Om enheten

Vi bedriver både forskning och utbildning inom olika kirurgiska ämnen. Inom kirurgiska ämnen räknas bland annat traumatologi, kärlkirurgi, cancerkirurgi och bukväggskirurgi.

Målsättningen med vår verksamhet är att

  • ge forskare och forskarhandledare en bra miljö där de kan bedriva kirurgisk forskning som är nationellt och internationellt konkurrenskraftig
  • forskarutbilda doktorander
  • ge de studerande kunskap om diagnostik, behandling och dokumentation av kirurgiska sjukdomstillstånd
  • bevara en stark anknytning till Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus och till övriga kirurgiska kliniker i regionen.

Vi samarbetar nära med Kirurgcentrum och den kirurgiska sjukvård som de bedriver, både när det gäller forskning och utbildning.

Hur många som arbetar hos oss

Vi har ett trettiotal anställda som arbetar som professorer, forskare, forskningsingenjörer, lektorer, forskningsassistenter, postdoktorer och administratörer. Förutom våra anställda har vi ett tjugotal doktorander och vi undervisar för flera hundra studenter varje år.


Sidansvarig: Anna Lundgren

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enheten för kirurgi
Umeå universitet
901 85 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1A, våning 9

Tel:  090 785 11 58

Fax:  090 785 11 56

Kontaktformulär

Relaterad information

Kirurgcentrum