Forskning

Vi satsar på klinisk behandlingsforskning och på translationella forskningsprojekt vilket innebär att vi forskar i nära samarbete med vården och i laboratorium. Inom den kliniska forskningen arbetar vi tillsammans med klinikerna och patienterna med patientbaserade studier och inom den translationella forskningen utgår vi från den kliniska forskningen, men arbetar med frågeställningarna i labbet.

Ämnesområden

Kirurgi är ett mycket brett ämne, så vi forskar inom många olika ämnesområden. Bland annat forskar vi mycket om cancer (tumörbiologi), operationsmetoder, sårläkning, sömnapné vid kirurgi, kärlsjukdomar och, som ett separat forskningsfält, stora skadehändelser och fordonssäkerhet.

Läs mer om våra forskningsprojekt

Forskningsanslag

Vår målsättning är att bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet. Idag har vi externa forskningsanslag bl.a. från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Wenner-Gren Stiftelserna, EU strukturfonder, Vinnova, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen.


Sidansvarig: Linnéa Höök

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå Universitet

Kontaktformulär