Välkommen till Enheten för kirurgi

Kirurgi är en enhet inom Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Vi bedriver forskning och utbildning i kirurgiska ämnen. Kirurgi är en medicinsk metod där man botar eller lindrar sjukdomar genom att manuellt öppna kroppen och sedan laga, avlägsna eller tillsätta något.
Läs mer om enheten

Utbildning
Vi har utbildning på både grund- och forskarnivå. På grundnivå ansvarar vi för en del av en kurs på Läkarprogrammet och en kurs på Programmet för internationell kris- och konflikthantering. På forskarnivå har vi utbildning för den som vill doktorera inom kirurgi.
Läs mer om utbildning

Forskning
Vår forskning är klinisk, translationell och epidemiologisk vilket innebär att vi forskar i nära samarbete med vården, i laboratorium och med hjälp av nationella och internationella register.
Läs mer om forskning

Kunskapscentrum i katastrofmedicin (KcKM)
Kunskapscentrum i katastrofmedicin är en forskargrupp som arbetar i separat lokal på campusområdet (KBC-huset). KcKM har utvecklats tillsammans med socialstyrelsen och har som syfte att dels forska om katastrofmedicin, dels utbilda personal inom räddningstjänst och ambulanssjukvård i att ge bästa möjliga vård till människor som drabbats i svåra olyckor.
Läs mer om Kunskapscentrum i katastrofmedicin


Sidansvarig: Linnéa Höök

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå Universitet

Kontaktformulär