Idrottslabbet - För hälsa och prestation

Idrottslabbet är en enhet inom Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Idrottslabbet är en mötesplats för främst studenter och forskare som utbildar sig och forskar inom hälsa och prestation. Men även andra är varmt välkomna, som till exempel idrottsförbund, klubbar, entreprenörer, innovatörer och företag som vill forska eller utveckla produkter och tjänster inom idrott och hälsa.

Vi på Idrottslabbet fungerar som rådgivare och vår främsta arbetsuppgift är att hjälpa forskare, studenter och andra intresserade att utveckla mätmetoder och utföra tester med hjälp av vår mätutrustning och kompetens.

Utbildning

På Idrottslabbet ansvarar vi inte för några kurser, utan studenter från olika program kommer till oss och utför labbar och tester. Vi hjälper dem att utföra olika tester med vår utrustning och sedan utvärdera resultaten. Till oss kommer studenter från bland annat Tränarprogrammet.

Läs mer om utbildning

Forskning

Vi bedriver ingen egen forskning på Idrottslabbet, utan forskare kommer till oss och tar hjälp av vår kompetens och utrustning för att utföra säkra tester inom fysisk rörelse och prestation. Det vanligaste är att se hur olika prestationsparametrar som syreupptag och styrka ändras med en intervention.

Läs mer om forskning


Sidansvarig: Linnéa Höök

Utskriftsversion