Välkommen till Enheten för anestesiologi och intensivvård

Anestesiologi och intensivvård är en enhet inom Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Vi bedriver både forskning och utbildning i anestesiologi och intensivvård. Anestesiologi är läran om tillstånd utan känselförnimmelse. Anestesi är ett annat ord för narkos och innebär kontrollerad nedsövning. Intensivvård innebär avancerad diagnostik, behandling och övervakning av svårt sjuka patienter.

Förutom i Umeå bedrivs också forskning och utbildning på sjukhusen i Sundsvall, Sunderbyn och Östersund. Vi samarbetar nära med dessa orter inom både forskning och utbildning.
Läs mer om enheten

Utbildning

Vi har utbildning på både grund- och forskanivå. På grundnivå ansvarar vi för en del av en kurs på Läkarprogrammet. På forskarnivå har vi utbildning för den som vill studera och forska som doktorand.
Läs mer om utbildning

Forskning

Vår forskning är både klinisk och translationell vilket innebär att den sker både i nära samarbete med vården och i laboratorium. Vi forskar bland annat om lungskador, svåra traumatiska skallskador och blodförgiftning hos intensivvårdspatienter.
Läs mer om forskning


Sidansvarig: Göran Johansson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enheten för anestesiologi och intensivvård
Umeå universitet
901 85 Umeå 

Besöksadress
Norrlands universitetssjukhus, byggnad 3A, våning 4

Tel:  090 785 00 00 (växel)

Kontaktformulär

Nyheter

Professor Ola Winsö har gått i pension våren 2017.

Ny enhetschef är Professor Michael Haney.