Välkommen till Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Vår institution består av sju enheter som alla bedriver forskning och utbildning.

Vi bedriver forskning och utbildning med klinisk inriktning, vilket innebär att de sker i nära samarbete med vården och patienterna. På institutionen har vi forskning och utbildning inom sju olika ämnesområden och varje område representeras av en enhet inom institutionen. Områdena och enheterna är

  • anestesiologi och intensivvård
  • hand- och plastikkirurgi
  • idrottslabbet
  • kirurgi
  • klinisk fysiologi
  • ortopedi
  • urologi och andrologi.

Läs mer om våra enheter

Utbildning

Vi bedriver utbildning på både grund- och forskarnivå. På grundnivå ansvarar vi för enskilda kurser eller delar av kurser inom fyra olika program: Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet och Programmet för internationell kris- och konflikthantering. På forskarnivå har vi utbildning för den som vill doktorera inom våra olika ämnesområden.

Läs mer om Utbildning

Forskning

Vi arbetar med både klinisk och translationell (experimentell) forskning vilket innebär att vår forskning sker både nära patienterna och i laboratorium. Alla våra enheter utom Idrottslabbet bedriver forskning inom sina kliniska ämnesområden.

Läs mer om Forskning


Kontaktinformation

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Umeå Universitet
901 85 Umeå 

Besöksadress
Administrationsgruppen, Norrlands universitetssjukhus, byggnad 3A, våning 4.

Kontaktformulär